EfektasGroup

Categories: News / Erasmus+ / KA2

This article has English and Lithuanian versions

Intensive work and good cooperation of project partners on the RE-CONNECT project created the first results of the project. We are happy and proud to be able to share these results with the general public.

RE-CONNECT project aims to accelerate the development of competencies of tourism staff in remote tourist destinations by implementing a greener and more digital approach and ensuring sustainable tourism in line with the circular tourism approach. The aim of the project is to spread green and digital solutions in off-beat tourism destinations, promote economic potential in rural areas, develop competitive tourism and increase digital and sustainable competencies of tourism staff in rural areas.

As part of the project, a circular tourism collaborative hub will be developed for local tourism staff to share their experiences, challenges and best work practices in a common network. In order to make this platform as useful as possible for end users, we have defined the thematic content of the platform by a set of brainstorming sessions with the involvement of at least 20 thematic experts and end users per partner country. Each partner organization participating in the project presented the project in their local environment and disseminated a questionnaire on what thematic content and features the platform should contain. After the analysis of the questionnaires, we came up with valuable informations that will be useful in further work in establishing the platform. Our summer will be extremely productive as intensive work continues and we are already preparing thematic content and designing the first frames of the platform.

But hey, that’s not all we have achieved in these past months. Behind us is also the first transnational meeting of partners, which took place in Catania, Sicily. We used this meeting to get to know each other better and to better connect the project team, at the same time we also presented the results of the work done so far, and agreed on what the next tasks are and what are the next steps in the work process in the future.

We have a working summer ahead of us and we are sure that in the autumn we will be able to proudly present the achievements that our project will bring. Until then stay tuned and follow up updates on project Facebook page!


Intensyvus darbas ir geras projekto partnerių bendradarbiavimas įgyvendinant RE-CONNECT projektą davė puikius pirmuosius projekto rezultatus. Džiaugiamės ir didžiuojamės galėdami pasidalinti šiais rezultatais su visuomene.

RE-CONNECT projektu siekiama spartinti turizmo darbuotojų kompetencijų ugdymą rajoninėse turistinėse vietovėse, diegiant ekologiškesnį ir labiau skaitmeninį požiūrį bei užtikrinant tvarų turizmą, atitinkantį žiedinio turizmo principus. Projekto tikslas – skleisti draugiškus aplinkai ir skaitmeninius sprendimus neįprastose turizmo vietose, skatinti ekonominį potencialą kaimo vietovėse, plėtoti konkurencingą turizmą bei didinti skaitmenines ir tvarias turizmo darbuotojų kompetencijas kaimo vietovėse.

Įgyvendinant projektą bus sukurtas žiedinis turizmo bendradarbiavimo centras, skirtas vietiniams turizmo darbuotojams bendrame tinkle dalytis savo patirtimi, iššūkiais ir geriausia darbo praktika. Siekdami, kad ši platforma būtų kuo naudingesnė galutiniams vartotojams, teminį platformos turinį apibrėžėme pasitelkdami minčių lietaus sesijas, kuriose dalyvavo ne mažiau kaip 20 teminių ekspertų ir galutinių vartotojų iš kiekvienos šalies partnerės. Kiekviena projekte dalyvaujanti organizacija partnerė pristatė projektą savo vietinėje aplinkoje ir išplatino klausimyną, koks teminis turinys ir funkcijos platformoje turėtų būti. Išanalizavę anketas gavome vertingos informacijos, kuri pravers tolimesniame platformos kūrimo darbe. Vasara bus itin produktyvi, nes darbai bus tęsiami ruošiant teminį turinį bei projektuojant pirmuosius platformos pamatus.

Tačiau tai dar ne viskas, ką pasiekėme per pastaruosius mėnesius. Jau vyko pirmasis tarptautinis partnerių susitikimas, Katanijoje, Sicilijoje. Susitikimo metu siekėme geriau pažinti vieni kitus ir suvienodinti projekto komandos lūkesčius. Tuo pačiu pristatėme iki šiol atlikto darbo rezultatus, susitarėme, kokios tolimesnės užduotys ir kokie tolimesni žingsniai darbo procesą ateityje.

Laukia darbinga vasara ir esame tikri, kad rudenį galėsime su pasididžiavimu pristatyti pasiekimus, kuriuos atneš mūsų projektas. Iki tol sekite naujienas projekto Facebook paskyroj!

Off
Categories: News / Erasmus+ / KA2

This article has English and Lithuanian versions

Intensive work and good cooperation of project partners on the RE-CONNECT project created the first results of the project. We are happy and proud to be able to share these results with the general public.

RE-CONNECT project aims to accelerate the development of competencies of tourism staff in remote tourist destinations by implementing a greener and more digital approach and ensuring sustainable tourism in line with the circular tourism approach. The aim of the project is to spread green and digital solutions in off-beat tourism destinations, promote economic potential in rural areas, develop competitive tourism and increase digital and sustainable competencies of tourism staff in rural areas.

As part of the project, a circular tourism collaborative hub will be developed for local tourism staff to share their experiences, challenges and best work practices in a common network. In order to make this platform as useful as possible for end users, we have defined the thematic content of the platform by a set of brainstorming sessions with the involvement of at least 20 thematic experts and end users per partner country. Each partner organization participating in the project presented the project in their local environment and disseminated a questionnaire on what thematic content and features the platform should contain. After the analysis of the questionnaires, we came up with valuable informations that will be useful in further work in establishing the platform. Our summer will be extremely productive as intensive work continues and we are already preparing thematic content and designing the first frames of the platform.

But hey, that’s not all we have achieved in these past months. Behind us is also the first transnational meeting of partners, which took place in Catania, Sicily. We used this meeting to get to know each other better and to better connect the project team, at the same time we also presented the results of the work done so far, and agreed on what the next tasks are and what are the next steps in the work process in the future.

We have a working summer ahead of us and we are sure that in the autumn we will be able to proudly present the achievements that our project will bring. Until then stay tuned and follow up updates on project Facebook page!


Intensyvus darbas ir geras projekto partnerių bendradarbiavimas įgyvendinant RE-CONNECT projektą davė puikius pirmuosius projekto rezultatus. Džiaugiamės ir didžiuojamės galėdami pasidalinti šiais rezultatais su visuomene.

RE-CONNECT projektu siekiama spartinti turizmo darbuotojų kompetencijų ugdymą rajoninėse turistinėse vietovėse, diegiant ekologiškesnį ir labiau skaitmeninį požiūrį bei užtikrinant tvarų turizmą, atitinkantį žiedinio turizmo principus. Projekto tikslas – skleisti draugiškus aplinkai ir skaitmeninius sprendimus neįprastose turizmo vietose, skatinti ekonominį potencialą kaimo vietovėse, plėtoti konkurencingą turizmą bei didinti skaitmenines ir tvarias turizmo darbuotojų kompetencijas kaimo vietovėse.

Įgyvendinant projektą bus sukurtas žiedinis turizmo bendradarbiavimo centras, skirtas vietiniams turizmo darbuotojams bendrame tinkle dalytis savo patirtimi, iššūkiais ir geriausia darbo praktika. Siekdami, kad ši platforma būtų kuo naudingesnė galutiniams vartotojams, teminį platformos turinį apibrėžėme pasitelkdami minčių lietaus sesijas, kuriose dalyvavo ne mažiau kaip 20 teminių ekspertų ir galutinių vartotojų iš kiekvienos šalies partnerės. Kiekviena projekte dalyvaujanti organizacija partnerė pristatė projektą savo vietinėje aplinkoje ir išplatino klausimyną, koks teminis turinys ir funkcijos platformoje turėtų būti. Išanalizavę anketas gavome vertingos informacijos, kuri pravers tolimesniame platformos kūrimo darbe. Vasara bus itin produktyvi, nes darbai bus tęsiami ruošiant teminį turinį bei projektuojant pirmuosius platformos pamatus.

Tačiau tai dar ne viskas, ką pasiekėme per pastaruosius mėnesius. Jau vyko pirmasis tarptautinis partnerių susitikimas, Katanijoje, Sicilijoje. Susitikimo metu siekėme geriau pažinti vieni kitus ir suvienodinti projekto komandos lūkesčius. Tuo pačiu pristatėme iki šiol atlikto darbo rezultatus, susitarėme, kokios tolimesnės užduotys ir kokie tolimesni žingsniai darbo procesą ateityje.

Laukia darbinga vasara ir esame tikri, kad rudenį galėsime su pasididžiavimu pristatyti pasiekimus, kuriuos atneš mūsų projektas. Iki tol sekite naujienas projekto Facebook paskyroj!

Off
Categories: News / Erasmus+ / KA2

This article has English and Lithuanian versions

Intensive work and good cooperation of project partners on the RE-CONNECT project created the first results of the project. We are happy and proud to be able to share these results with the general public.

RE-CONNECT project aims to accelerate the development of competencies of tourism staff in remote tourist destinations by implementing a greener and more digital approach and ensuring sustainable tourism in line with the circular tourism approach. The aim of the project is to spread green and digital solutions in off-beat tourism destinations, promote economic potential in rural areas, develop competitive tourism and increase digital and sustainable competencies of tourism staff in rural areas.

As part of the project, a circular tourism collaborative hub will be developed for local tourism staff to share their experiences, challenges and best work practices in a common network. In order to make this platform as useful as possible for end users, we have defined the thematic content of the platform by a set of brainstorming sessions with the involvement of at least 20 thematic experts and end users per partner country. Each partner organization participating in the project presented the project in their local environment and disseminated a questionnaire on what thematic content and features the platform should contain. After the analysis of the questionnaires, we came up with valuable informations that will be useful in further work in establishing the platform. Our summer will be extremely productive as intensive work continues and we are already preparing thematic content and designing the first frames of the platform.

But hey, that’s not all we have achieved in these past months. Behind us is also the first transnational meeting of partners, which took place in Catania, Sicily. We used this meeting to get to know each other better and to better connect the project team, at the same time we also presented the results of the work done so far, and agreed on what the next tasks are and what are the next steps in the work process in the future.

We have a working summer ahead of us and we are sure that in the autumn we will be able to proudly present the achievements that our project will bring. Until then stay tuned and follow up updates on project Facebook page!


Intensyvus darbas ir geras projekto partnerių bendradarbiavimas įgyvendinant RE-CONNECT projektą davė puikius pirmuosius projekto rezultatus. Džiaugiamės ir didžiuojamės galėdami pasidalinti šiais rezultatais su visuomene.

RE-CONNECT projektu siekiama spartinti turizmo darbuotojų kompetencijų ugdymą rajoninėse turistinėse vietovėse, diegiant ekologiškesnį ir labiau skaitmeninį požiūrį bei užtikrinant tvarų turizmą, atitinkantį žiedinio turizmo principus. Projekto tikslas – skleisti draugiškus aplinkai ir skaitmeninius sprendimus neįprastose turizmo vietose, skatinti ekonominį potencialą kaimo vietovėse, plėtoti konkurencingą turizmą bei didinti skaitmenines ir tvarias turizmo darbuotojų kompetencijas kaimo vietovėse.

Įgyvendinant projektą bus sukurtas žiedinis turizmo bendradarbiavimo centras, skirtas vietiniams turizmo darbuotojams bendrame tinkle dalytis savo patirtimi, iššūkiais ir geriausia darbo praktika. Siekdami, kad ši platforma būtų kuo naudingesnė galutiniams vartotojams, teminį platformos turinį apibrėžėme pasitelkdami minčių lietaus sesijas, kuriose dalyvavo ne mažiau kaip 20 teminių ekspertų ir galutinių vartotojų iš kiekvienos šalies partnerės. Kiekviena projekte dalyvaujanti organizacija partnerė pristatė projektą savo vietinėje aplinkoje ir išplatino klausimyną, koks teminis turinys ir funkcijos platformoje turėtų būti. Išanalizavę anketas gavome vertingos informacijos, kuri pravers tolimesniame platformos kūrimo darbe. Vasara bus itin produktyvi, nes darbai bus tęsiami ruošiant teminį turinį bei projektuojant pirmuosius platformos pamatus.

Tačiau tai dar ne viskas, ką pasiekėme per pastaruosius mėnesius. Jau vyko pirmasis tarptautinis partnerių susitikimas, Katanijoje, Sicilijoje. Susitikimo metu siekėme geriau pažinti vieni kitus ir suvienodinti projekto komandos lūkesčius. Tuo pačiu pristatėme iki šiol atlikto darbo rezultatus, susitarėme, kokios tolimesnės užduotys ir kokie tolimesni žingsniai darbo procesą ateityje.

Laukia darbinga vasara ir esame tikri, kad rudenį galėsime su pasididžiavimu pristatyti pasiekimus, kuriuos atneš mūsų projektas. Iki tol sekite naujienas projekto Facebook paskyroj!

Off

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Off
Subscribe
close slider

Subscribe

* indicates required

Efektas Group will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing. Please let us know all the ways you would like to hear from us:

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at info@efektasgroup.com. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please visit our website. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.