EfektasGroup

Categories: News / Erasmus+ / KA2

This article has English and Lithuanian versions / Straipsnis prieinamas ir lietuvių kalba po angliška versija

 

RE-CONNECT project launches Circular Tourism Collaborative HUB for tourism staff in remote destinations

RE-CONNECT, a project aimed at accelerating the development of competencies of tourism staff in remote tourist destinations by implementing a greener and more digital approach, has launched a new circular tourism collaborative hub. The hub is designed to provide a platform for local tourism staff to share their experiences, challenges, and best work practices in a common network.

The circular tourism collaborative hub includes various features, such as an idea-sharing and exchange platform, an interactive circular tourism forum, an online evaluation pool of sustainable tourism offers, a remote interactive team working sub-platform, a community gathering tool, a knowledge and good practice bank from all over Europe, training materials on circular tourism, and co-creation guides.

We are proud to present the first glimpse of our hub and the features that it includes. Our goal is to spread green and digital solutions in off-beat tourism destinations, promote economic potential in rural areas, develop competitive tourism, and increase digital and sustainable competencies of tourism staff in remote areas.

The circular tourism collaborative hub is open for tourism staff in remote destinations to sign up and start using the features to help them do their job better. By joining the hub, members can connect with other tourism staff, share their experiences, and access a wealth of knowledge and good practice from all over Europe.

We invite all tourism staff in remote destinations to sign up for our hub and start using the features to improve their competencies and make their tourism offers more sustainable. The hub is designed to foster collaboration and exchange of best practices, and we believe that together we can create a more sustainable and prosperous tourism industry. 

We look forward to welcoming new users to the circular tourism collaborative hub and hope that our platform will be as helpful as possible in facilitating knowledge exchange, co-creation, and sustainable tourism development. Join us today to connect with a community of like-minded tourism professionals and take your competencies to the next level.


Projektas RE-CONNECT pristato bendradarbiavimo žiedinio turizmo srityje centrą, skirtą rajoninių vietovių turizmo sektoriaus darbuotojams

Projektas RE-CONNECT, kuriuo siekiama paspartinti atokių vietovių turizmo darbuotojų kompetencijų ugdymą, įgyvendinant aplinkai draugišką ir skaitmeninį požiūrį, atidarė naują žiedinio turizmo bendradarbiavimo centrą. Centras sukurtas siekiant suteikti vietos turizmo darbuotojams platformą, kurioje jie galėtų bendrame tinkle dalytis patirtimi, iššūkiais ir geriausios darbo praktikos pavyzdžiais.

Žiedinio turizmo bendradarbiavimo centrą sudaro įvairios funkcijos, pavyzdžiui, dalijimosi idėjomis ir mainų platforma, interaktyvus žiedinio turizmo forumas, internetinis tvaraus turizmo pasiūlymų vertinimo fondas, nuotolinio interaktyvaus komandinio darbo platforma, bendruomenės telkimo priemonė, žinių ir gerosios patirties iš visos Europos bankas, mokymų medžiaga apie žiedinį turizmą ir bendrakūros vadovai.

Džiaugiamės pagaliau galėdami pristatyti darbo rezultatus ir kviesti kitus įsitraukti. Mūsų tikslas – skleisti žaliuosius ir skaitmeninius sprendimus atokiose turizmo vietovėse, skatinti ekonominį potencialą kaimo vietovėse, plėtoti konkurencingą turizmą ir didinti atokių vietovių turizmo darbuotojų skaitmenines ir tvarias kompetencijas.

Žiedinio turizmo bendradarbiavimo centras yra atviras atokių vietovių turizmo darbuotojams, kurie gali užsiregistruoti ir pradėti naudotis funkcijomis, padedančiomis jiems geriau atlikti savo darbą. Prisijungę prie centro, nariai gali bendrauti su kitais turizmo darbuotojais, dalytis patirtimi ir naudotis gausiomis žiniomis bei gerąja patirtimi iš visos Europos.

Kviečiame visus turizmo tiekėjus ir šios srities darbuotojus prisijungti prie svetainės ir išbandyti jame esančias funkcijas ir mokomuosius išteklius. Taip pat šis centras sukurtas siekiant skatinti bendradarbiavimą ir keitimąsi gerąja patirtimi, todėl tikime, kad kartu galime sukurti tvaresnę ir klestinčią turizmo pramonę. Norėdami užsiregistruoti į žiedinio turizmo bendradarbiavimo centrą, spauskite čia, arba apsilankykite: http://reconnecthub.eu/lt/

Off
Categories: News / Erasmus+ / KA2

This article has English and Lithuanian versions / Straipsnis prieinamas ir lietuvių kalba po angliška versija

 

RE-CONNECT project launches Circular Tourism Collaborative HUB for tourism staff in remote destinations

RE-CONNECT, a project aimed at accelerating the development of competencies of tourism staff in remote tourist destinations by implementing a greener and more digital approach, has launched a new circular tourism collaborative hub. The hub is designed to provide a platform for local tourism staff to share their experiences, challenges, and best work practices in a common network.

The circular tourism collaborative hub includes various features, such as an idea-sharing and exchange platform, an interactive circular tourism forum, an online evaluation pool of sustainable tourism offers, a remote interactive team working sub-platform, a community gathering tool, a knowledge and good practice bank from all over Europe, training materials on circular tourism, and co-creation guides.

We are proud to present the first glimpse of our hub and the features that it includes. Our goal is to spread green and digital solutions in off-beat tourism destinations, promote economic potential in rural areas, develop competitive tourism, and increase digital and sustainable competencies of tourism staff in remote areas.

The circular tourism collaborative hub is open for tourism staff in remote destinations to sign up and start using the features to help them do their job better. By joining the hub, members can connect with other tourism staff, share their experiences, and access a wealth of knowledge and good practice from all over Europe.

We invite all tourism staff in remote destinations to sign up for our hub and start using the features to improve their competencies and make their tourism offers more sustainable. The hub is designed to foster collaboration and exchange of best practices, and we believe that together we can create a more sustainable and prosperous tourism industry. 

We look forward to welcoming new users to the circular tourism collaborative hub and hope that our platform will be as helpful as possible in facilitating knowledge exchange, co-creation, and sustainable tourism development. Join us today to connect with a community of like-minded tourism professionals and take your competencies to the next level.


Projektas RE-CONNECT pristato bendradarbiavimo žiedinio turizmo srityje centrą, skirtą rajoninių vietovių turizmo sektoriaus darbuotojams

Projektas RE-CONNECT, kuriuo siekiama paspartinti atokių vietovių turizmo darbuotojų kompetencijų ugdymą, įgyvendinant aplinkai draugišką ir skaitmeninį požiūrį, atidarė naują žiedinio turizmo bendradarbiavimo centrą. Centras sukurtas siekiant suteikti vietos turizmo darbuotojams platformą, kurioje jie galėtų bendrame tinkle dalytis patirtimi, iššūkiais ir geriausios darbo praktikos pavyzdžiais.

Žiedinio turizmo bendradarbiavimo centrą sudaro įvairios funkcijos, pavyzdžiui, dalijimosi idėjomis ir mainų platforma, interaktyvus žiedinio turizmo forumas, internetinis tvaraus turizmo pasiūlymų vertinimo fondas, nuotolinio interaktyvaus komandinio darbo platforma, bendruomenės telkimo priemonė, žinių ir gerosios patirties iš visos Europos bankas, mokymų medžiaga apie žiedinį turizmą ir bendrakūros vadovai.

Džiaugiamės pagaliau galėdami pristatyti darbo rezultatus ir kviesti kitus įsitraukti. Mūsų tikslas – skleisti žaliuosius ir skaitmeninius sprendimus atokiose turizmo vietovėse, skatinti ekonominį potencialą kaimo vietovėse, plėtoti konkurencingą turizmą ir didinti atokių vietovių turizmo darbuotojų skaitmenines ir tvarias kompetencijas.

Žiedinio turizmo bendradarbiavimo centras yra atviras atokių vietovių turizmo darbuotojams, kurie gali užsiregistruoti ir pradėti naudotis funkcijomis, padedančiomis jiems geriau atlikti savo darbą. Prisijungę prie centro, nariai gali bendrauti su kitais turizmo darbuotojais, dalytis patirtimi ir naudotis gausiomis žiniomis bei gerąja patirtimi iš visos Europos.

Kviečiame visus turizmo tiekėjus ir šios srities darbuotojus prisijungti prie svetainės ir išbandyti jame esančias funkcijas ir mokomuosius išteklius. Taip pat šis centras sukurtas siekiant skatinti bendradarbiavimą ir keitimąsi gerąja patirtimi, todėl tikime, kad kartu galime sukurti tvaresnę ir klestinčią turizmo pramonę. Norėdami užsiregistruoti į žiedinio turizmo bendradarbiavimo centrą, spauskite čia, arba apsilankykite: http://reconnecthub.eu/lt/

Off
Categories: News / Erasmus+ / KA2

This article has English and Lithuanian versions / Straipsnis prieinamas ir lietuvių kalba po angliška versija

 

RE-CONNECT project launches Circular Tourism Collaborative HUB for tourism staff in remote destinations

RE-CONNECT, a project aimed at accelerating the development of competencies of tourism staff in remote tourist destinations by implementing a greener and more digital approach, has launched a new circular tourism collaborative hub. The hub is designed to provide a platform for local tourism staff to share their experiences, challenges, and best work practices in a common network.

The circular tourism collaborative hub includes various features, such as an idea-sharing and exchange platform, an interactive circular tourism forum, an online evaluation pool of sustainable tourism offers, a remote interactive team working sub-platform, a community gathering tool, a knowledge and good practice bank from all over Europe, training materials on circular tourism, and co-creation guides.

We are proud to present the first glimpse of our hub and the features that it includes. Our goal is to spread green and digital solutions in off-beat tourism destinations, promote economic potential in rural areas, develop competitive tourism, and increase digital and sustainable competencies of tourism staff in remote areas.

The circular tourism collaborative hub is open for tourism staff in remote destinations to sign up and start using the features to help them do their job better. By joining the hub, members can connect with other tourism staff, share their experiences, and access a wealth of knowledge and good practice from all over Europe.

We invite all tourism staff in remote destinations to sign up for our hub and start using the features to improve their competencies and make their tourism offers more sustainable. The hub is designed to foster collaboration and exchange of best practices, and we believe that together we can create a more sustainable and prosperous tourism industry. 

We look forward to welcoming new users to the circular tourism collaborative hub and hope that our platform will be as helpful as possible in facilitating knowledge exchange, co-creation, and sustainable tourism development. Join us today to connect with a community of like-minded tourism professionals and take your competencies to the next level.


Projektas RE-CONNECT pristato bendradarbiavimo žiedinio turizmo srityje centrą, skirtą rajoninių vietovių turizmo sektoriaus darbuotojams

Projektas RE-CONNECT, kuriuo siekiama paspartinti atokių vietovių turizmo darbuotojų kompetencijų ugdymą, įgyvendinant aplinkai draugišką ir skaitmeninį požiūrį, atidarė naują žiedinio turizmo bendradarbiavimo centrą. Centras sukurtas siekiant suteikti vietos turizmo darbuotojams platformą, kurioje jie galėtų bendrame tinkle dalytis patirtimi, iššūkiais ir geriausios darbo praktikos pavyzdžiais.

Žiedinio turizmo bendradarbiavimo centrą sudaro įvairios funkcijos, pavyzdžiui, dalijimosi idėjomis ir mainų platforma, interaktyvus žiedinio turizmo forumas, internetinis tvaraus turizmo pasiūlymų vertinimo fondas, nuotolinio interaktyvaus komandinio darbo platforma, bendruomenės telkimo priemonė, žinių ir gerosios patirties iš visos Europos bankas, mokymų medžiaga apie žiedinį turizmą ir bendrakūros vadovai.

Džiaugiamės pagaliau galėdami pristatyti darbo rezultatus ir kviesti kitus įsitraukti. Mūsų tikslas – skleisti žaliuosius ir skaitmeninius sprendimus atokiose turizmo vietovėse, skatinti ekonominį potencialą kaimo vietovėse, plėtoti konkurencingą turizmą ir didinti atokių vietovių turizmo darbuotojų skaitmenines ir tvarias kompetencijas.

Žiedinio turizmo bendradarbiavimo centras yra atviras atokių vietovių turizmo darbuotojams, kurie gali užsiregistruoti ir pradėti naudotis funkcijomis, padedančiomis jiems geriau atlikti savo darbą. Prisijungę prie centro, nariai gali bendrauti su kitais turizmo darbuotojais, dalytis patirtimi ir naudotis gausiomis žiniomis bei gerąja patirtimi iš visos Europos.

Kviečiame visus turizmo tiekėjus ir šios srities darbuotojus prisijungti prie svetainės ir išbandyti jame esančias funkcijas ir mokomuosius išteklius. Taip pat šis centras sukurtas siekiant skatinti bendradarbiavimą ir keitimąsi gerąja patirtimi, todėl tikime, kad kartu galime sukurti tvaresnę ir klestinčią turizmo pramonę. Norėdami užsiregistruoti į žiedinio turizmo bendradarbiavimo centrą, spauskite čia, arba apsilankykite: http://reconnecthub.eu/lt/

Off

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Off
Subscribe
close slider

Subscribe

* indicates required

Efektas Group will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing. Please let us know all the ways you would like to hear from us:

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at info@efektasgroup.com. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please visit our website. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.